Dzisiaj: 16.06.2019 r. 166 dzien roku godzina: 23:12:11 imieniny: Aliny, Anety, Benona

O SERWISIE
AUTORZY
REJESTR ZMIAN
POMOC

INFORMACJE PODSTAWOWE
DLA KONTRAHENTÓW
CENNIKI

ORGANY SZPITALA
DYREKCJA
RADA SPOŁECZNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STRUKTURA SZPITALA
KOMÓRKI MEDYCZNE
KOMÓRKI ADMINISTRACYJNE

REGULACJA PRAWNA
REGULACJA ZEWNĘTRZNA
REGULACJA WEWNĘTRZNA

DOKUMENTACJA SZPITALA
REJESTRY
EWIDENCJE
ARCHIWA
KONTROLE
POZOSTAŁE

GOSPODARKA FINANSOWA
BILANS
MAJĄTEK SZPITALA
PRZETARGI

PRACA
OGŁOSZENIA


Kontrole przeprowadzone w 2006 roku
1. 12.01.2006 - WSSE - kontrola dotycząca pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy w Pracowni Endourologii

2. 18.01.2006 - WSSE - kontrola dotycząca pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy na bloku operacyjnym Kliniki Chirurgii Ogólnej i TRanplantacyjnej.

3. 32.01.2006 - MOW NFZ - kontrola refundacji leków

4. 30.01.2006 - Akademia Medyczna w Warszawie - kontrola w zakresie nadzoru

5. 30.01.2006-13.02.2006 - Państwowa Inspekcja Pracy - kontrola w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

6. 15.02.1006 - Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - nadzór bieżący, kontrola podstawowa

7. 07.03.2006-24.03.2006 - Mazowiecki Wojwódzki Inspektor Farmaceutyczny - Kontrola okresowa w aptece szpitalnej i jednostkach zadaniowych Szpitala. Zakres kontroli:
1) Warunki lokalowe apteki i jej wyposażenie.
2) Warunki i sposób przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
3) Zakres i stan realizacji zadań apteki.
4) Stan ewidencji i dokumentacji materiałowej.
5) Stan, warunki i sposób przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w jednostkach zadaniowych szpitala

8. 15.03.2006 - PSSE - nadzór bieżący, kontrola interwencyjna w KLinice Położnictwa i Ginekologii

9. 26.03.2006 - MOW NFZ - kontrola wykonania zleceń

10. 22.03.2006 - PSSE - kontrola kompleksowa

11. marzec 2006 - WSSE - pomiary kontrolne

12. marzec.2006 - KM PSP - kontrola w zakresie - obowiązku stosowania DS9

13. marzec.2006 - KM PSP - kontrola zakładów stomatologicznych

14. 27.04.2006 - MOW NFZ - kontrola realizacji normy

15. 10-19.05.2006 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży podyplomowych w 2005 roku

16. maj 2006r - PSSE - kontrola oceny narażeń zawodowych warunków BHP, stanu sanitarno-porządkowego, gospodarki substancjami niebezpiecznymi

17. 18.05.2006 - KM PSP - kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych

18. 22-30.05.2006 - MOW NFZ - kontrola realizacji umowy

19. 7-8.06.2006 - PSSE - kontrola interwencyjna w Zakładzie Diagnostyki ul. Nowogrodzka 82

20. 13.06.2006 - PSSE - kontrola sprawdzająca wykonanie zleceń

21. 2.07.2006 - PSSE - kontrola związana ze zgłoszeniem ogniska zakarzenia w Klinice Położnictwa i Ginekologii

22. 2.08.2006 - PSEE - kontrola doraźna w Oddziale Położniczo - Noworodkowym i Zespole Porodowym na polecenie GIS

23. 24.08.2006 - PSSE - kontrola w I Klinice Położnictwa i Ginekologii - kontrola po zgłoszeniu wygaszenia ogniska zakażenia

24. 25.08.2006 - PSSE - kontrola doraźna Stacji Dializ na polecenie GIS

25. 25.08.2006 - PSSE - bierząca kontrola sanitarna

26. 01.09.2006 - Okręgowa Izba Pracy

27. 01.09.2006 - PSSE - Omówienie wyników kontroli z dn. 24.08 oraz 25.08.2006 w Klinice Położnictwa i Stacji Dializ

28. 01.09.2006 - NFZ - realizacja umowy z NFZ

29. 21.09.2006 - PSSE - kontrola Kliniki Dermatologii

30. 28.09.2006 - MCZP - kontrola dotyczaca SOR

31. 03.10 - 24.10.2006 - AM w Warszawie - kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej

32. 19.10.2006 - PSSE - kontrola w Klinice Wenerologii i Zakładzie Immunologii Klinicznej

33. 26.10.2006 - MOW NFZ - kontrola realizacji umów z NFZ

34. 27.11.2006 - MOW NFZ - kontrola oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy

35. 06.12.2006 - MOW NFZ - koontrola dostępności świadczeń SOR

36. 06.12.2006 - PSSE - dochodzenie epidemiologiczne OJOM

37. 08.12.2006 - NFRZ - Wydział Gospodarki Lekami - postępowanie kontrolne prawidłowej ordynacji lekarskiej - Klinika Urologii

38. 18.12.2006 - PSSE - dochodzenie epidemiologiczne Ortopedia


opublikowano: 2006-03-28
autor: Rektor WUM
wprowadzający: Rektor WUM
kategoria: KONTROLE


JESTEŚ
12208
GOŚCIEMSzpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, tel: Centrala 502 20 00, Faks 502 21 39