Dzisiaj: 16.06.2019 r. 166 dzien roku godzina: 23:02:39 imieniny: Aliny, Anety, Benona

O SERWISIE
AUTORZY
REJESTR ZMIAN
POMOC

INFORMACJE PODSTAWOWE
DLA KONTRAHENTÓW
CENNIKI

ORGANY SZPITALA
DYREKCJA
RADA SPOŁECZNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STRUKTURA SZPITALA
KOMÓRKI MEDYCZNE
KOMÓRKI ADMINISTRACYJNE

REGULACJA PRAWNA
REGULACJA ZEWNĘTRZNA
REGULACJA WEWNĘTRZNA

DOKUMENTACJA SZPITALA
REJESTRY
EWIDENCJE
ARCHIWA
KONTROLE
POZOSTAŁE

GOSPODARKA FINANSOWA
BILANS
MAJĄTEK SZPITALA
PRZETARGI

PRACA
OGŁOSZENIA


Kontrole przeprowadzone w 2005 roku
Pa?stwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

1) 06.01.2005 temat kontroli: kontrola sanitarna.
2) 28.01.2005 temat kontroli: rekontrola decyzji
3) 26.08-30.09.2005 zakres kontroli: kontrola kompleksowa w zakresie higieny pracy oraz kontrola w zakresie epidemiologii


Narodowy Fundusz Zdrowia

1) 24.01.2005 zakres kontroli: stacja dializ
2) 04.10.-31.10.2005 zakres kontroli: Zak?ad Ortodoncji - program ortodontyczny


Urz?d Celny I w Warszsawie

09-11.03.2005 Kontrola obrachunkowa (spirytus)


Biuro ds Szpitali Klinicznych Akademii Medycznej w Warszawie

24.03.2005 zakres kontroli: wykorzysatnie dotacji bud?etowej uzyskanej w ramach restrukturyzacji w 1999r.


Pa?stwowa Inspekcja Pracy

1) 04.2005-05.2005 temat kontroli: wyrazenie stanowiska w odniesieniu do osób z umiarkowanym stopniem niepe?nosprawno?ci
2) 20 i 26.10.2005 temat kontroli: realizacja uprzednich decyzji i wyst?pie? organów Pa?stwowej Inspekcji Pracy oraz wnisków, zalece? i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

1) 22.06.2005 zakres kontroli: kontrola nadzorowa w klinice urologii w zakresie ochrony radiologicznej oraz pomiary dyzometryczne przy aparatach rentgenowskich
2) 12.07-15.07.2005 temat kontroli: kompleksowa kontrola sanitarna w zakresie higieny radiacyjnej
3) 4.10.2005 temat kontroli: kontrola kompleksowa - Dzia? Epidemiologii

Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny

1) 4.10, 5.10, 6.10, 7.10, 25.10, 27.10, 28.10 2005r zakres kontroli: kontrola kompleksowa Szpitala
opublikowano: 2005-10-19
autor: Agata Burczynska
wprowadzający: Agata Burczynska
kategoria: KONTROLE


JESTEŚ
12196
GOŚCIEMSzpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, tel: Centrala 502 20 00, Faks 502 21 39