Dzisiaj: 16.06.2019 r. 166 dzien roku godzina: 23:23:51 imieniny: Aliny, Anety, Benona

O SERWISIE
AUTORZY
REJESTR ZMIAN
POMOC

INFORMACJE PODSTAWOWE
DLA KONTRAHENTÓW
CENNIKI

ORGANY SZPITALA
DYREKCJA
RADA SPOŁECZNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STRUKTURA SZPITALA
KOMÓRKI MEDYCZNE
KOMÓRKI ADMINISTRACYJNE

REGULACJA PRAWNA
REGULACJA ZEWNĘTRZNA
REGULACJA WEWNĘTRZNA

DOKUMENTACJA SZPITALA
REJESTRY
EWIDENCJE
ARCHIWA
KONTROLE
POZOSTAŁE

GOSPODARKA FINANSOWA
BILANS
MAJĄTEK SZPITALA
PRZETARGI

PRACA
OGŁOSZENIA


Kontrole przeprowadzone w 2003 roku
Najwyższa Izba Kontroli

4.06.2003 r. - 18.08.2003 r. - kontrolą objęto restrukturyzację Szpitala w latach 1999-2003 (I półrocze).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kontrola przeprowadzona w dniach 21.05.2003 r. - 27.06.2003 r. Zakres kontroli:
1) Zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2) Uzyskanie skorygowanych dokumentów, zgodnie z zawiadomieniem o błędach, które otrzymał płatnik. Kontrolą objęto okres od 01.01.1999 r. do 30.04.2003 r.
3) Kontrola przeprowadzona w dniu 13.10.2003 r. Zakres kontroli: Wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych pracownika Szpitala. Kontrolą objęto okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.

Ministerstwo Zdrowia

1) 30.09.2003 r. - 10.10.2003 r. temat kontroli: Wykorzystanie publicznych środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia na realizacją programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w latach 2000 - 2002.
2) 1.12.2003 r. temat kontroli: realizacja wysokospecjalistycznych procedur medycznych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Zdrowia w 2001 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia

1) 3.06.2003 r. - 7.07.2003 r. . Kontrola w zakresie realizacji umowy 07-1-00246-21-01-2003, kod przedmiotu: 0-07-458017100 - hospitalizacje w oddziale ortopedyczno - urazowym związane z realizacją określonego typu postępowania diagnostycznego i/lub leczniczego (punkt) za okres: 01.01.2003 r. - 30.04.2003 r.
2) 01.07.2003 r. – 9.07.2003 r. Przedmiot kontroli: stan techniczny, sanitarny, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, realizację zaleceń dotyczących warunków żywienia z 11.02.2002 r. oraz przeprowadzono kontrolą w Klinice Położnictwa i Ginekologii.
3) 3.06.2003 r. - 7.07.2003 r. Przedmiot kontroli: realizacja umowy nr 07R-1-00246-21-01-2002 w kodzie 007458017100 w okresie od 01.01.2003 do 30.04.2003 r.
4) 1.07.2003 r. – 9.07.2003 r. Przedmiot kontroli: stan techniczny, sanitarny, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii przy Pl. Starynkiewicza 1/3 i zaleceń z dnia 11.02.2002 r. dotyczących warunków żywienia pacjentów w Szpitalu.
5) 3.09.2003 r. - 6.10.2003 r. Przedmiot kontroli: realizacja umowy
6) 4.11.2003 r. – 25.11.2003 r. Kontrola umowy - Zakład Ortodoncji

24.02.2003 r. – 28.02.2003 r. Zakres kontroli:
1. Organizacja i porządek procesu udzielania świadczeń medycznych w oparciu o art. 18 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
2. Wykorzystanie przez szpital dotacji przyznanych w 2002 roku z budżetu państwa.
3. Realizacja należności w 2002 roku.
Okres objęty kontrolą: 1.01.2002 - 31.12.2002 r.

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego
1) 3.02.2003 r. - Ocena zgodności kontrolowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z dnia 14.06.2002 r. Nr 74, poz. 687).
2) 2.07.2003 r. - Ocena spełnienia wymagań i warunków jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie uprawnione do prowadzenia stały podyplomowych dla lekarzy.
3) 8.07.2003 r. - kontrola dotyczyła Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie

27.03.2003 r. - 11.04.2003 r.
Zakres kontroli: Stan sanitarno - higieniczny jednostek Szpitala oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.

Państwowa Inspekcja Pracy

17.09.2003 r. - 24.09.2003 r. Zakres kontroli: dokonanie oceny przystosowania czterech stanowisk pracy na podstawie art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Szpitalu.

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

1) 9.06.2003 r. Zakres kontroli: stosowanie przepisów kancelaryjno - archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego.

opublikowano: 2004-06-21
autor: Agata Burczynska
wprowadzający: Agata Burczynska
kategoria: KONTROLE


JESTEŚ
12225
GOŚCIEMSzpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, tel: Centrala 502 20 00, Faks 502 21 39